[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
สมาชิกเว็บ

คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
หมวดหมู่ blog
DLIT

STEM KKPAO

แผนผังหน่วยงาน
ฝ่ายส่งเสริมประเพณีฯ
Click ดูประวัติ
นางชลาพร พันโท
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
Click ดูประวัติ
นางอรุญสวัสดิ์ แสนใส
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
จ่าเอกวิชัย ธรรมแสง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Click ดูประวัติ
นายราชัย โพธิ์ศรี
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นายพงศกร ภูมิบุญ
ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม
Click ดูประวัติ
นายพีรพัส ตั้งวานิชกพงษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหาร
2 : ฝ่ายการศึกษาในระบบ
3 : ฝ่ายการศึกษานอกระบบ
4 : ฝ่ายส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
5 : ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
6 : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
7 : กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลจัดการศึกษา
8 : ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา