[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
สมาชิกเว็บ

คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
หมวดหมู่ blog
DLIT

STEM KKPAO

แผนผังหน่วยงาน
ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
Click ดูประวัติ
นายกิตติชัย อุทธา
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
Click ดูประวัติ
นางสาวอริษา ผุยมูลตรี
นักสันทนาการปฏิบัติการ
ปฏิบัติงาน สนามกีฬาอำเภอพระยืน
Click ดูประวัติ
นางสาวอาภัสนีย์ บุญหลักคำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวนิรมล มูลทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Click ดูประวัติ
นายธีรยุทธ์ ไชยดิษฐ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงาน สนามกีฬาอำเภอพระยืน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหาร
2 : ฝ่ายการศึกษาในระบบ
3 : ฝ่ายการศึกษานอกระบบ
4 : ฝ่ายส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
5 : ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
6 : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
7 : กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลจัดการศึกษา
8 : ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา